Tsurui, Hokkaido β†’ πŸ“ Kushiro Shitsugen National Park β†’ πŸŒƒ Kushiro, Hokkaido

Map of Hokkaido with author’s route from Tsurui to Kushiro highlighted. πŸ—Ί Open map in GaiaGPS β†’


A narrow county road in a green, lightly forested landscape.

A sign in the countryside reading β€œCrane habitat ahead. No entry.”.

A manhole cover from Tsurui shows two red-crowned cranes dancing. πŸ“ Tsurui, Hokkaido


Blue flowers in a meadow.

A doormat shaped like a tortoise.

Various grasses growing in the meadow

More blue flowers in a meadow.

Water pools in the meadow.

A lone birch grows in the wet meadow.

Panorama of a boardwalk stretching to the horizon across a very flat, green landscape, with Gabor walking on it in the distance.

Fungi and lichen grow on an old tree trunk still standing.

Purple flowers in the evening light.

A straight, grassy trail leads through a thin forest. πŸ“ Kushiro Shitsugen National Park, Hokkaido

There would be no more mountains, and no more fog. The clouds broke up as the day wore on, and we walked across the wintering grounds of the red-crowned cranes, empty now, the birds off to the far north. Wetlands reached to the ocean in an endless, quiet expanse, a botanist’s dream of sedges and wildflowers, deer ambling in the tall grass. It was the America of our childhoods, and the cool night enveloped us under the northern sky.

These Walking Dreams is a visual field diary of a 4,300-kilometer walk from one end of Japan to the other, in the spring and summer of 2017.